palnik na olej zużyty

Co to jest nagrzewnica?

palnik na olej zużyty
Podział nagrzewnic Ze względu na przeznaczenie: n.
pomieszczeniowe - stosowane w pomieszczeniach/domach n. samochodowe - stosowane w samochodach n. przemysłowe - stosowane w procesach produkcyjnych, itp. .

Widok do druku:

palnik na olej zużyty